Vi driver på och främjar digitaliseringen i Sverige

Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla. 

Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. Vi ska främja genomförandet av digitaliseringsstrategin och vårt fokus ligger på att följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden. 

Digitaliseringsrådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson och bistås av ett kansli.

Vårt uppdrag utgår ifrån digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation. Fem områden som berör hela samhället och som innefattar många möjligheter och stora utmaningar. Vi försöker förstå vad som behöver hanteras idag för att alla ska vara delaktigt i morgondagens samhälle. 

Digital kompetens

"Mycket av hur skolan är organiserad i dag är knutet till det som har varit"

Darja Isaksson intervjuas i Grundskoletidningen. Den digitala kompetensen inom skolan behöver öka. Foto: Marcus Gustafsson

Darja Isaksson intervjuas i Grundskoletidningen. Den digitala kompetensen inom skolan behöver öka. Foto: Marcus Gustafsson

Läs mer

Evenemang

Se spännande frukostseminarium i efterhand

 

Åsa Zetterberg, chief digital officer, inleder programmet om demokrati och digitaliseringens möjligheter.

Åsa Zetterberg, chief digital officer, inleder programmet om demokrati och digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Veckans siffra

Ett underskott på 70 000 personer med it- och digital kompetens befaras till 2022

Insatser behövs på kort och lång sikt för att Sverige ska kunna bemöta det omfattande kompetensbehov som växer fram inom den digitala sektorn. Läs mer i en kartläggning från IT&Telekomföretagen.

Läs mer