Välkommen till Digitaliseringsrådet

Digitaliseringen är en samhällsomvälvande process som innebär att vi kan göra helt nya saker och göra saker vi tidigare gjort på helt nya sätt.

Vi behöver alla förhålla oss till utvecklingen inom digitaliseringen. Sverige ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. För att lyckas med det har regeringen tagit fram en strategi och bildat ett Digitaliseringsråd med uppgiften att främja en aktiv digitaliseringspolitik. Rådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson och bistås av ett kansli med fem anställda.

Vårt arbete fokuserar på fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation. Fem områden som innefattar stora samhällsutmaningar som behöver hanteras för att hela landet ska vara delaktig i morgondagens samhälle. 

En ny myndighet för offentlig sektor på plats i september 2018

Regeringen har beslutat att en myndighet för offentlig sekot får sitt säte i Sundsvall. Positivt att myndigheten kommer på plats under nästa år. 

Läs mer

DigiGov 2017: Samtal för ett smartare Sverige

Den 5-6 december hålls DigiGov 2017 på Kistamässan i Stockholm. 

 

Läs mer

Svenskarnas inställning till digitalisering

Läs mer om en ny studie som beskriver svenskarnas beteende och attityder till den digitala utvecklingen.

Läs mer