Vi driver på och främjar digitaliseringen i Sverige

Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla. 

Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. Vi ska främja genomförandet av digitaliseringsstrategin och vårt fokus ligger på att följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden. 

Digitaliseringsrådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson och bistås av ett kansli.

Vårt uppdrag utgår ifrån digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation. Fem områden som berör hela samhället och som innefattar många möjligheter och stora utmaningar. Vi försöker förstå vad som behöver hanteras idag för att alla ska vara delaktigt i morgondagens samhälle. 

Digital trygghet

Ny lägesbild av digital trygghet 

Tillit och trygghet är en grundförutsättning för ett välfungerande digitalt samhälle. Digitaliseringsrådet har överlämnat en lägesbild till regeringen via digitaliseringsministern. I den  lyfts centrala möjligheter och utmaningar inom målområdet. 

Läs mer

Digital innovation

Ta del av lägesbilden av digital innovation

Utgångspunkten är att Sverige är ett internationellt ledande land inom digital innovation. Här kan du ta del av Digitaliseringsrådets lägesbild som överlämnats till regeringen.

Läs mer

Event

Digital kompetens – en demokratifråga!

Digitaliseringsrådet är på plats på Internetdagarna, 19-20 november. Bland annat berättar vi om lägesbilderna digital kompetens och digital trygghet under spåret Digital kompetens - en demokratifråga. Programmet filmas för dig som inte är på plats. 

Läs mer