Digitaliseringsrådet

Välkommen till Digitaliseringsrådets webbplats.

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Regeringen inrättade därför Digitaliseringsrådet våren 2017. Rådet har i uppgift att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik och består av tio personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Här kan du läsa om Digitaliseringsrådets roll inom digitaliseringspolitiken, nyheter om rådets verksamhet, aktiviteter och möten. Här presenteras också Digitaliseringsrådets medlemmar och kansli.

Öppen panel med Digitaliseringsrådet

Onsdagen den 15 november, kl 15.50 – 16.50. Missa inte webbsändningen på Digitaliseringsrådets webbplats!

Läs mer

Svenskarnas inställning till digitalisering

Läs mer om en ny studie som beskriver svenskarnas beteende och attityder till den digitala utvecklingen

Läs mer

Del 2 av "Digitala föregångsländer, en bloggpost i tre delar"

Konkurrensen hårdnar för den som vill vara bäst!

Läs mer