Vi driver på och främjar digitaliseringen i Sverige

Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla. 

Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. Vi ska främja genomförandet av digitaliseringsstrategin och vårt fokus ligger på att följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden. 

Digitaliseringsrådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson och bistås av ett kansli.

Vårt uppdrag utgår ifrån digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation. Fem områden som berör hela samhället och som innefattar många möjligheter och stora utmaningar. Vi försöker förstå vad som behöver hanteras idag för att alla ska vara delaktigt i morgondagens samhälle. 

Uppföljning

Sverige stärker sin position som digitalt högpresterande - men mer finns att göra

EU-kommissionens index, DESI, publiceras varje år och kartlägger EU-ländernas prestation inom digitalisering. Den 18 maj publicerades nya beräkningar som placerar Sverige på en andra plats efter Danmark. Här ger vi en sammanfattning och kommentar på rapporten.

Läs mer

Digital innovation

Sverige skapar en internationellt ledande samverkansmiljö för AI

Den 16 maj lanserade regeringen en internationell samverkansmiljö för AI, Data Factory & Arena. Tillsammans med organisationer från industrin, offentlig sektor och universitet kommer Sverige att etablera en forsknings- och innovationsarena för att attrahera internationella topptalanger och accelerera AI-relaterad forskning och innovation.

Läs mer

Veckans siffra

19 000 000 000 

Den amerikanska betaltjänsten Paypal köper snabbväxande svenska fintech-bolaget Izettle.

Prislappen ligger på 19 miljarder kronor och affären väntas bli klar under det tredje kvartalet 2018.

Läs mer