Vi driver på och främjar digitaliseringen i Sverige

Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla. 

Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. Vi ska främja genomförandet av digitaliseringsstrategin och vårt fokus ligger på att följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden. 

Digitaliseringsrådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson och bistås av ett kansli.

Vårt uppdrag utgår ifrån digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation. Fem områden som berör hela samhället och som innefattar många möjligheter och stora utmaningar. Vi försöker förstå vad som behöver hanteras idag för att alla ska vara delaktigt i morgondagens samhälle. 

Digital innovation

Regeringen tar emot lägesbild av digital innovation

Digitaliseringsrådet har överlämnat en lägesbild av digital innovation till regeringen.

Läs mer

Digital kompetens

Digitaliseringsrådet ger aktuell lägesbild av digital kompetens

Digitaliseringsrådet har överlämnat en lägesbild av digital kompetens till regeringen.

Läs mer

Veckans siffra

10 miljoner till ökad digital kompetens

Vi välkomnar regeringens beslut att avsätta 10 miljoner till digital kompetens. I en överenskommelse med SKL ska ledning i kommuner och landsting få stöd med det digitala ledarskapet. Det är en mycket bra början. Att uppdraget utförs i samverkan är väldigt viktigt!

Läs mer