Digitaliseringsrådet

Välkommen till Digitaliseringsrådets webbplats.

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Regeringen inrättade därför Digitaliseringsrådet våren 2017. Rådet har i uppgift att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik och består av tio personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Här kan du läsa om Digitaliseringsrådets roll inom digitaliseringspolitiken, nyheter om rådets verksamhet, aktiviteter och möten. Här presenteras också Digitaliseringsrådets medlemmar och kansli.

Webbsänt seminarium om kompetens

Se webbsändningen från Digitaliseringsrådets seminarium den 26 september!

Läs mer

Svenskarnas inställning till digitalisering

Läs mer om en ny studie som beskriver svenskarnas beteende och attityder till den digitala utvecklingen

Läs mer

Digitala föregångsländer, en bloggpost i tre delar

Del 1: Internationella index om den digitala utvecklingen, vem är bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter?

Läs mer