Vi driver på och främjar digitaliseringen i Sverige

Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla. 

Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. Vi ska främja genomförandet av digitaliseringsstrategin och vårt fokus ligger på att följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden. 

Digitaliseringsrådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson och bistås av ett kansli.

Vårt uppdrag utgår ifrån digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation. Fem områden som berör hela samhället och som innefattar många möjligheter och stora utmaningar. Vi försöker förstå vad som behöver hanteras idag för att alla ska vara delaktigt i morgondagens samhälle. 

Följa digitaliseringen

Över 50 procent av världens befolkning använder internet 

FN:s myndighet, ITU, har släppt ny rapport om den globala befolkningens  internetanvändning. Läs vårt sammandrag.

Läs mer

Digital delaktighet

Digitalt engagemang skapas tillsammans

Digitaliseringsrådet deltog den 4 december när Region Norrbotten samlade ledare, strateger, bibliotekarier, IT-ansvariga och forskare för att under en dag samtala om att leda för ett digitalt Norrbotten. 

Läs mer

Följa digitaliseringen

Ny statistik från SCB

De flesta i befolkningen använder mobilen för att ansluta sig till internet. SCB:s nya statistik om it-vanor visar på fortsatt hög digital mognad, men samtidigt kvarstår faktum att alla är inte digitalt delaktiga.

Läs mer