Vi driver på och främjar digitaliseringen i Sverige

Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla. 

Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. Vi ska främja genomförandet av digitaliseringsstrategin och vårt fokus ligger på att följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden. 

Digitaliseringsrådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson och bistås av ett kansli.

Vårt uppdrag utgår ifrån digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation. Fem områden som berör hela samhället och som innefattar många möjligheter och stora utmaningar. Vi försöker förstå vad som behöver hanteras idag för att alla ska vara delaktigt i morgondagens samhälle. 

Nyhet

Center för hållbar AI öppnat i Stockholm

På måndagen startade The AI Sustainabillity Centre Stockholm. En av grundarna är Anna Felländer, ledamot i Digitaliseringsrådet 

 

Läs mer

Podcast

Ann Hellenius om Digitaliseringsrådet

I Digitala Influenser-podden kan du lyssna på Ann Hellenius, ledamot i Digitaliseringsrådet. I podden  samtalar Ann med Consids VD om rådets roll, vikten av digital kompetens, behov av insiktsfullt ledarskap och behovet av kvinnliga förebilder.

Läs mer

Följa 

Statistik om vårt digitala beteende

De flesta i befolkningen använder mobilen för att ansluta sig till internet. SCB:s nya statistik om it-vanor visar på fortsatt hög digital mognad, men samtidigt kvarstår faktum att alla är inte digitalt delaktiga.

Läs mer