Vi driver på och främjar digitaliseringen i Sverige

Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla. 

Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. Vi ska främja genomförandet av digitaliseringsstrategin och vårt fokus ligger på att följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden. 

Digitaliseringsrådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson och bistås av ett kansli.

Vårt uppdrag utgår ifrån digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation. Fem områden som berör hela samhället och som innefattar många möjligheter och stora utmaningar. Vi försöker förstå vad som behöver hanteras idag för att alla ska vara delaktigt i morgondagens samhälle. 

Debatt

Digital kompetens är Sveriges framtidsvaluta – nu krävs kraftsamling

Läs Digitaliseringsrådets debattartikel. Publicerad av Aftonbladet den 22 juni. 

Läs mer

Digital kompetens

Delaktighet och kompetens nyckelfrågor för ett digitaliserat Sverige

Digitaliseringsrådet har överlämnat en lägesbild av digital kompetens till regeringen. Här kan du ta del av utmaningar och rekommendationer och ladda ner hela rapporten.

Läs mer

Event

Ses vi i Almedalen? Digitaliseringsrådet är på plats!

Varmt välkommen till våra seminarier!

Läs mer