Vi driver på och främjar digitaliseringen i Sverige

Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla. 

Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. Vi ska främja genomförandet av digitaliseringsstrategin och vårt fokus ligger på att följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden. 

Digitaliseringsrådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson och bistås av ett kansli.

Vårt uppdrag utgår ifrån digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation. Fem områden som berör hela samhället och som innefattar många möjligheter och stora utmaningar. Vi försöker förstå vad som behöver hanteras idag för att alla ska vara delaktigt i morgondagens samhälle. 

Digital ledning

Förslag på instruktion för nya Myndigheten för digital förvaltning

Organisationskommittén har lämnat förslag till regeringen på instruktion för Myndigheten för digital förvaltning. Den nya myndigheten ska finnas på plats den 1 september 2017 i Sundsvall.

Läs mer

Seminarium

Tänka nytt och accelerera digitaliseringen

Hur kan vi tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige? Den 17 april arrangerar Expertgruppen för digitala investeringar en inspirationsdag. Kanslichef Nils Hertzberg medverkar för att berätta om Digitaliseringsrådets arbete.

Läs mer

Veckans siffra

Det första tillståndet för 5G-tester i Sverige har beviljats 

Post- och telestyrelsen har beviljat Ericsson tillstånd för 5G-tester. 5G är den femte generationen av mobilnät och ambition är att Sverige ska vara ett föregångsland vad gäller 5G-utveckling, säger Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning.

Läs mer