Välkommen till Digitaliseringsrådet

Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla. 

Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. Det gör vi genom att kartlägga och analysera insatser samt uppmuntra till dialog. Vi hjälper också regeringen och digitaliseringsministern att fatta bästa tänkbara beslut för samhället.

Digitaliseringsrådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson och bistås av ett kansli.

Vårt arbete fokuserar på digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation. Fem områden som innefattar stora samhällsutmaningar som behöver hanteras för att hela landet ska vara delaktigt i morgondagens samhälle. 

Digital infrastruktur

Ny film om nyttan med Bredband

Post- och Telestyrelsen (PTS) har tagit fram en kort film om nyttan med bredbandstjänster.

Läs mer

 Evenemang

Välkommen på frukostseminarium

Den 13 februari bjuder digitaliseringsminister Peter Eriksson in internets ledande företag för att samtala om demokratins utveckling. Anmäl dig idag!

Läs mer

Veckans siffra

15 miljoner kronor till kraftsamling för öppna data 

Stockholmsregionen inleder en ny satsning som syftar att stärka arbetet med öppna data i regionens 26 kommuner. Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, bidrar med 15 miljoner kronor.

Läs mer