Digitaliseringsrådets kansli

Digitaliseringsrådet stöttas av ett kansli som innehar bland annat kompetens för kvalificerat utredningsarbete. Kansliet är inhyst hos Post- och telestyrelsen (PTS).

Kontakta oss: 

Nils Hertzberg
kanslichef
nils.hertzberg@digitaliseringsradet.se
08-6785760

Emily Nordqvist
kommunikationsansvarig
E-post: emily.nordqvist@digitaliseringsradet.se
08-6785871

Anders Hintze
analysansvarig
anders.hintze@digitaliseringsradet.se

Jörgen Ahlström
projekledare/utredare
jorgen.ahlstrom@digitaliseringsradet.se

Carl Jeding
projektledare/utredare 
carl.jeding@digitaliseringsradet.se

Patrik Sandgren
projektledare/utredare
Föräldraledig