För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi

 

Digitaliseringsstrategin är framtagen för att ange en inriktning för regeringens digitaliseringspolitik.

Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar.

Fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige

För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmålen. Målen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.

  • digital kompetens
  • digital trygghet
  • digital innovation
  • digital ledning
  • digital infrastruktur


Här kan du ta del av regeringens digitaliseringspolitik. För varje delmål presenteras pågående insatser >

Ladda ner Digitaliseringsstrategin som pdf >