Kalendarium

Kommande möten och händelser för Digitaliseringsrådet

15 november 2017 – Kvalitetsmässan

Öppen panel med digitaliseringsrådet: http://kvalitetsmassan.se/session/oppenpanelmeddigitaliseringsradet/


22 november 2017 – Möte i Digitaliseringsrådet


20 mars 2017 (preliminärt) – Möte i Digitaliseringsrådet