Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet ska analysera samhällets digitalisering och föreslå aktiviteter för att skapa ny samverkan och stödja och utveckla den som redan finns, till exempel inom e-hälsa, digital förvaltning och bredband. Rådets analyser och inspel kommer att ligga till grund för att genomföra och utveckla regeringens digitaliseringspolitik.

Rådet består av tio rådgivande personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson.

 

 

Rådet stöttas av ett kansli.