Vårt uppdrag

Digitaliseringsrådet har i uppdrag att stödja regeringen att genomföra sin digitaliseringsstrategi.

Rådet ska:

  • utvärdera effekter av insatser som regeringen gör,
  • följa och analysera digitaliseringen i Sverige,
  • jämföra Sveriges prestation inom digitalisering,
  • ta fram underlag som kan vara stöd i genomförande av regeringens insatser,
  • vid behov vidareutveckla insatser,
  • föreslå nya insatser,
  • samråda med andra råd och liknande som regeringen inrättat för att främja genomföra eller utveckla digitalisering på andra områden.

Läs mer om Digitaliseringsrådets uppgifter i regeringens uppdrag:
Inrättande av ett råd med uppgift att främja genomförande av den allmänna digitaliseringspolitiken (pdf)