Nyheter

170311. Starkare samordning av digitaliseringspolitiken
I dag har regeringen fattat beslut om att inrätta ett digitaliseringsråd med uppgift att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik. Regeringen ger i samband med detta Post- och telestyrelsen i uppdrag att inrätta ett kansli som stöd i rådets arbete. Läs hela nyheten