Sveriges digitaliseringspolitik djupgranskad av OECD

OECD har under två år utvärderat Sveriges policy, organisation och resultat och lyfter fram vilket typ av ledarskap som behövs för att Sverige ska bli framgångsrikt i sin digitala transformation. OECD överlämnade den färdiga rapporten 15 juni.