Digitaliseringsrådet överlämnar lägesbild av digital trygghet till regeringen

Digitaliseringsrådet har överlämnat en lägesbild av digital trygghet till regeringen. Kanslichef Nils Hertzberg redogjorde för utmaningar och möjligheter under ett möte med digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Statsrådet Peter Eriksson tar emot lägesbilden från kanslichef Nils Hertzberg.
Kanslichef Nils Hertzberg överlämnar lägesbilden av digital trygghet till
digitaliseringsministern Peter Eriksson.

Tillit och trygghet är en grundförutsättning för ett välfungerande digitalt samhälle

Tillit till tjänster, organisationer och företag är minst lika viktigt i ett digitalt samhälle som i ett analogt. Tjänster behöver vara enkla att använda samtidigt som säkerheten i digitala system behöver vara hög. Digital trygghet är ett delmål i digitaliseringsstrategin som spänner över sex olika områden med det gemensamma att det behöver finnas goda förutsättningar för tillit och förtroende i ett digitalt samhälle.

Digitaliseringsrådets lägesbild beskriver ett nuläge utifrån de identifierade delområdena. Vi vill med denna kartläggning bistå regeringen med en strategisk analys med fokus på att lyfta fram centrala möjligheter och utmaningar som bör hanteras för att främja utveckling på området.

 

Här kan du ta del av en översikt och ladda ner hela lägesbilden. >