"Mycket av hur skolan är organiserad i dag är knutet till det som har varit"

Synsättet på lärares möjligheter till kompetensutveckling måste förändras om inte skolan ska halka efter i det digitaliserade samhället. Darja Isaksson, medlem i Digitaliseringsrådet, lyfter fram behovet av ökad digital kompetens inom skolan i en intervju i Grundskoletidningen.

 

Utdrag från artikeln "Läraren kan inte vara svaret på allt"

Det digitala påverkar allt, enligt Darja Isaksson.

– Utbildning och skola är inga undantag. Skolan har varit en grundförutsättning för det samhälle som vi hittills känt. Och mycket av hur skolan är organiserad i dag är knutet till det som har varit, säger hon.

Nu förändras dessa förutsättningar i snabb takt och hon oroas lite över att skolan ligger efter.

– Vi börjar ändå se att det rör lite på sig, men vi måste skala upp. Digitaliseringen ger människor möjligheter. När vi fick allmän skolgång kunde vi lyfta den generella kunskapsnivån i samhället väldigt mycket. I och med digitaliseringen får vi chansen att ta ett liknande kliv. Men det kommer att ta tid och det kräver annorlunda insatser, menar hon.

Darja Isaksson vill inte vara för hård mot skolan och hon vet att lärare lever under starkt tryck. Men hon anser att skolans viktigaste uppgift i dag är att hjälpa unga att skaffa sig ett förhållningssätt som fungerar i det digitaliserade samhället.

– Här måste synsättet på lärares möjligheter till kompetensutveckling förändras. Det räcker inte med att facket eller chefen erbjuder några timmar kompetensutveckling per år. De som fortsätter arbeta så kommer att hamna efter, säger hon.

– Stora digitala kommunikationsföretag som Google använder 20 procent av arbetstiden till att experimentera. AT&T:s vd säger att om du inte lägger fem timmar i veckan på kompetensutveckling och onlinelärande har du ingen chans i framtiden. Det är inte en lyx för eliten utan en förutsättning för att hänga med i utvecklingen.

---

Darja Isaksson menar att det spelar stor roll vilket förhållningssätt till teknik som man har. Enligt forskare på Mittuniversitetet kan vi ha antingen ett över- eller underordnat perspektiv på teknik. Det vill säga att vi kan känna att teknik är till för oss, eller att vi är utsatta för det och att det pådyvlas oss.

– Det är önskvärt att så många som möjligt har ett överordnat perspektiv på teknik. Vi behöver en kritisk mängd i samhället som har den förmågan. Det får inte vara för ojämnt fördelat. Det är farligt för samhället om det blir för många som känner att de står utanför det verkliga samtalet om hur saker ska fungera. Det är en maktfråga. Där har skolan ett mycket viktigt uppdrag så att det inte är endast barn från teknik- och samhällsintresserade hem som får det försprånget. Skolans uppgift är att skapa förutsättningar för olika förhållningssätt till sin egen förmåga att lära. Det är kärnan i skolans utmaning i dag.  

 

 

Text: Anna Knöfel Magnusson
Foto: Marcus Gustafsson

 

Porträtt Darja Isaksson Foto: Marcus Gustafsson