Digitaliseringsrådet – ett verktyg för aktivt ledarskap inom digitaliseringspolitiken

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Därför har regeringen inrättat Digitaliseringsrådet som består av tio personer. Det har till uppgift att främja och utveckla ett samlat ledarskap i regeringens strategiska arbete med digitalisering.

Digitalisering är en viktig fråga på alla politiska områden och verksamheter. Idag finns det specialiserade råd inom områden som e-hälsa, digital förvaltning och bredband. I Digitaliseringsrådets uppdrag ingår att skapa mer samordning mellan olika statliga och offentliga verksamheter och ämnesområden, men också mellan offentliga och privata aktörer.

Digitaliseringsrådet ska föreslå och genomföra aktiviteter och insatser för att skapa ny samverkan och stödja och utveckla den som redan finns. Rådets analyser och inspel kommer att ligga till grund för att genomföra och utveckla regeringens digitaliseringspolitik.