Om Digitaliseringsrådets kansli

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att stödja Digitaliseringsrådets arbete genom att inrätta och driva ett kansli för administration och analys. Kansliet ska stötta Digitaliseringsrådet administrativt men också ha egen kompetens för kvalificerat utredningsarbete.

– Jag är mycket glad över att PTS får en större roll i regeringens politik för den fortsatta digitaliseringen av Sverige. Det finns många möjliga synergier mellan digitaliseringsfrågorna och PTS arbete på bredbandsområdet, bland annat i genomförandet av regeringens bredbandsstrategi. En nyckelfråga för ett framgångsrikt arbete är bred samverkan med många andra aktörer på digitaliseringsområdet, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom.