Välkommen till Digitaliseringsrådet

Vi följer digitaliseringen i Sverige och omvärlden för att hjälpa regeringen med strategiska analyser och rekommendationer.

Läs mer om Rådet och vårt uppdrag

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitialiseringens möjligheter

Att data betingar ett värde förefaller i det närmaste självklart, men hur data kan värderas är inte okomplicerat. Vi ökar förståelse för data som en central resurs i och för samhället i en översiktlig lägesbild. 

Nyheter

Digitalisering är ett ofta använt ledord men varför digitaliseras samhället? Hur går det för Sverige att ställa om till en digital tid?

Under året släpps ett antal internationella index som täcker olika perspektiv av digitaliseringen. Läs mer om Sveriges placering och trender. 

Illustration på mikrofon inklusive texten podcast

Digital Influencer-podden intervjuar Jan "Gulan" Gulliksen

Jan Gulliksen är digital champion, ledamot i Digitaliseringsrådet och professor vid KTH berättar om hur det digitala Sverige står sig internationellt och vikten av livslångt lärande. 

Digitala Influencer-podden intervjuar Ann Hellenius om Digitaliseringsrådet

Få inspiration och lyssna på Ann Hellenius, CIO och ledamot i Digitaliseringsrådet.

Digitalsamtal #168 -  Vad gör Digitaliseringsrådet?

Intervju med Nils Hertzberg och Emily Nordqvist från Digitaliseringsrådets kansli om digitaliseringens möjligheter.

 

Digitaliseringsrådet består av tio utvalda experter och ett kansli. Rådet leds av regeringens digitaliseringsminister.

Läs mer om hur regeringen jobbar med digitalisering.

Digitalisering en möjlighet för en hållbar framtid

Rätt använt är digitaliseringen ett viktigt verktyg för att nå de globala målen till 2030. Framtiden börjar nu! Läs mer om de globala målen.

Är du intresserad av andra länders arbete inom digitaliseirngsområdet? Här hittar du information om några länders digitala inriktning.