Välkommen till Digitaliseringsrådet

Vi följer digitaliseringen i Sverige och omvärlden för att hjälpa regeringen med strategiska analyser och rekommendationer.

Läs mer om Rådet och vårt uppdrag

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Sverige behöver växla upp sitt åtagande för digital delaktighet för att främja ökad inkludering. Det framgår av fördjupningsrapporten ”Delaktighet i en digital tid” som bland annat lyfter fram åtta framåtriktade förslag.

Nyheter

Digitaliseringsrådet har överlämnat ”En lägesbild av digital ledning” till regeringen. Rapporten är den sista av fem lägesbilder som är kopplade till regeringens digitaliseringsstrategi.
Fyra centrala utmaningar för Sveriges digitalisering.

Temaskrift för överblick och inspiration
Vad skulle hända om vi inför en nollvision för digitalt utanförskap? Det är en fråga som ställs i en ny temaskrift med namnet "Delaktighet i en digital tid" som Digidelnätverket ger ut i samarbete med Digitaliseringsrådet.

Digitalisering en möjlighet för en hållbar framtid

Rätt använt är digitaliseringen ett viktigt verktyg för att nå de globala målen till 2030. Framtiden börjar nu! Läs mer om de globala målen.

Läs mer om hur regeringen jobbar med digitalisering.

Är du intresserad av andra länders arbete inom digitaliseringsområdet? Här hittar du information om några länders digitala inriktning.