Välkommen till Digitaliseringsrådet

Vi följer digitaliseringen i Sverige och omvärlden för att hjälpa regeringen med strategiska analyser och rekommendationer.

Läs mer om Rådet och vårt uppdrag

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringsrådet har överlämnat ”En lägesbild av digital ledning” till regeringen. Rapporten är den sista av fem lägesbilder som är kopplade till regeringens digitaliseringsstrategi.

Nyhet: 
Fyra centrala utmaningar för Sveriges digitalisering.

Nyheter

Ny temaskrift för överblick och inspiration
Vad skulle hända om vi inför en nollvision för digitalt utanförskap? Det är en fråga som ställs i en ny temaskrift med namnet "Delaktighet i en digital tid" som Digidelnätverket ger ut i samarbete med Digitaliseringsrådet.

Vad kan vi lära i jämförelse med andra länder?
I november äger Kvalitetsmässan rum, en mötesplats och fortbildning för dig som leder och utvecklar offentlig sektor. Digitaliseringsrådet deltar i programmet för att höja blicken utanför våra egna gränser. 

Digitalisering en möjlighet för en hållbar framtid

Rätt använt är digitaliseringen ett viktigt verktyg för att nå de globala målen till 2030. Framtiden börjar nu! Läs mer om de globala målen.

Läs mer om hur regeringen jobbar med digitalisering.

Är du intresserad av andra länders arbete inom digitaliseringsområdet? Här hittar du information om några länders digitala inriktning.