Välkommen till Digitaliseringsrådet

Vi följer digitaliseringen i Sverige och omvärlden för att hjälpa regeringen med strategiska analyser och rekommendationer.

Läs mer om Rådet och vårt uppdrag

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringsrådet har överlämnat ”En lägesbild av digital ledning” till regeringen. Rapporten är den sista av fem lägesbilder som är kopplade till regeringens digitaliseringsstrategi.

Nyhet: Fyra centrala utmaningar för Sveriges digitalisering summeras i lägesbild om digital ledning

Ny temaskrift för överblick och inspiration
Vad skulle hända om vi inför en nollvision för digitalt utanförskap? Det är en fråga som ställs i en ny temaskrift med namnet "Delaktighet i en digital tid" som Digidelnätverket ger ut i samarbete med Digitaliseringsrådet.

Vad kan vi lära i jämförelse med andra länder?
I november äger Kvalitetsmässan rum, en mötesplats och fortbildning för dig som leder och utvecklar offentlig sektor. Digitaliseringsrådet deltar i programmet för att höja blicken utanför våra egna gränser. 

Ann Hellenius sitter i en fåtölj. Samtalar under en poddinspelning.

Illustration på mikrofon inklusive texten podcast

Digitala Influencer-podden intervjuar Ann Hellenius om Digitaliseringsrådet

Få inspiration och lyssna på Ann Hellenius, CIO och ledamot i Digitaliseringsrådet.

Digital Influencer-podden intervjuar Jan "Gulan" Gulliksen

Jan Gulliksen är digital champion, ledamot i Digitaliseringsrådet och professor vid KTH berättar om hur det digitala Sverige står sig internationellt och vikten av livslångt lärande. 

Digitalsamtal #168 -  Vad gör Digitaliseringsrådet?

Intervju med Nils Hertzberg och Emily Nordqvist från Digitaliseringsrådets kansli om digitaliseringens möjligheter.

 

Digitalisering är ett ofta använt ledord men varför digitaliseras samhället? Hur går det för Sverige att ställa om till en digital tid?

Läs mer om hur regeringen jobbar med digitalisering.

Digitalisering en möjlighet för en hållbar framtid

Rätt använt är digitaliseringen ett viktigt verktyg för att nå de globala målen till 2030. Framtiden börjar nu! Läs mer om de globala målen.

Är du intresserad av andra länders arbete inom digitaliseirngsområdet? Här hittar du information om några länders digitala inriktning.