Fördjupningsområden 2019

Under 2019 siktar vi på att fördjupa bilden inom ett par viktiga utmaningsområden. Syftet är att bredda kunskapen men också agera katalysator för att föra fram rekommendationer till regeringen om vad som kan och bör göras inom respektive område.


Data som strategisk resurs

Klicka på länken för att läsa mer om Digitaliseringsrådets arbete kopplat till data som strategisk resurs. 

 


Delaktighet i en digital tid

Klicka på länken för att läsa mer om Digitaliseringsrådets arbete kopplat till delaktighet i en digital tid.