Fördjupningsområden

Under 2019 valde Digitaliseringsrådet att fördjupa analysen av samhällets digitalisering inom två områden Data som strategisk resurs och Delaktighet i en digitaltid.

Syftet med fördjupningarna är dels att bredda kunskapen inom valda områden och dels att agera katalysator för förändringsarbete kopplat till de utmaningar som finns.

Genom att presentera dessa fördjupningar för Digitaliseringsrådet fram rekommendationer till regeringen om vad som kan och bör göras inom respektive område.


Data som strategisk resurs

Klicka på länken för att läsa mer om Digitaliseringsrådets arbete kopplat till data som strategisk resurs. 

 


Delaktighet i en digital tid

Klicka på länken för att läsa mer om Digitaliseringsrådets arbete kopplat till delaktighet i en digital tid.