Nyheter

 • Sverige är bra på innovation men vi kan inte slå oss till ro

  13 november 2019
  Myndigheten DIGG har funnits i drygt ett år. Uppdraget är att göra kommuner, regioner och myndigheter mer effektiva och ändamålsenliga med hjälp av digitalisering. Generaldirektören Anna Eriksson har en bakgrund inom både privata och offentlig verksa…
 • Han har fokus på individens rätt på nätet

  29 oktober 2019
  Mårten Schultz är nyfiken på det uppdraget som medlem i Digitaliseringsrådet och hoppas få utrymme för det juridiska perspektivet, fri- och rättigheter på internet, men även teknik. Han är ofta anlitad som kommentator och expert men ser Digitaliserin…
 • ”Dags för Sverige att komma ur sin bekvämlighetszon”

  25 oktober 2019
  För att vara säkerhetsexpert kan Anne-Marie Eklund Löwinders rättframma uttalanden låta på gränsen till riskabla. Men hon har lång erfarenhet att luta sig mot. Visserligen är hon ny medlem i Digitaliseringsrådet men hon har varit inom IT-området seda…
 • Digitaliseringsrådet deltar på Kvalitetsmässan i november

  23 oktober 2019
  Vad kan vi lära i jämförelse med andra länder? Läs mer om Digitaliseringsrådets seminarium som äger rum den 14 november kl 10:30-11:50    Nyhetsbrev med Digitaliseringsrådets ledamöter:  Digitaliseringsrådet pekar på lösningar, intervju med Darja Isa…
 • I Sverige är vi snabba ur startblocken, men vet inte alltid vart vi ska

  21 oktober 2019
  -  I Sverige finns en unik vilja att hänga med på nya trender och en öppenhet för att ta till sig vetenskap och rationella argument. Det är en fördel för att införa nya digitala lösningar. Daniel Akenine har djup och bred erfarenhet inom området. Med…
 • Ny temaskrift om delaktighet i en digital tid

  8 oktober 2019
  Innehåll i publikationen Texterna är skrivna av olika författare som står för slutsatser och innehåll. Tillsammans ger det förhoppningsvis dig som arbetar med samhällsutveckling en inspirerande läsning! Ingen ska stå utanför det digitala samhället T…
 • Hållbart, tillgängligt och modigt när UKÄ arrangerar virtuell konferens för universitets- och högskolesektorn

  27 september 2019
  Vi lär genom att pröva UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm började sittningen med att berätta om viljan att anamma digitaliseringens möjligheter för att främja hållbarhet och tillgänglighet."De flesta konferenser är i Stockholm och vi reser onödig…
 • Idag träffades det nybildade Digitaliseringsrådet

  13 september 2019
  Mårten Schultz, professor Stockholms universitet Anna Eriksson, generaldirektör DIGG Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef Microsoft Sverige Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef Internetstiftelsen Jan "Gulan" Gulliksen, professor KTH Martin…
 • Fyra centrala utmaningar för Sveriges digitalisering summeras i lägesbild om digital ledning

  9 september 2019
  Främsta utmaningarna Sverige är bra och har en god utgångspunkt vad gäller digitalisering, vilket bland annat OECD:s genomlysningar konstaterar. Ambitionen inom digitaliseringspolitiken är hög samtidigt som det är många länder som driver på utvecklin…
 • Digitaliseringsrådets verksamhet granskas

  30 augusti 2019
  Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att granska Digitaliseringsrådets verksamhet och organisation. I uppdraget ingår att utvärdera vår verksamhets resultat, effekter och organisationsform i enlighet med uppdraget ( dnr N2017 /01899…