Nyheter

 • Med fokus på statligt ledarskap och data i ny OECD rapport

  14 maj 2019
  OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har i dagarna överlämnat rapporten ”Digital Government Review Sweden” till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. I rapporten lyfter OECD fram att det finns goda förutsättninga…
 • Analytiker till Digitaliseringsrådets kansli

  8 april 2019
  Vill du hjälpa politiken att följa och förstå digitaliseringen i samhället? Som analytiker på Digitaliseringsrådet bidrar du till att stödja regeringen i dess arbete med att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.…
 • Lägesbild av digital infrastruktur överlämnad till regeringen

  26 mars 2019
  Utmaningar för att stärka den digitala infrastrukturen I den utvecklingsfas som Sverige befinner sig i lyfter vi sex utmaningar som är viktiga för den fortsatta utveckling:  1. Utbyggnad på landsbygden är kostnadskrävande och släpar efterI Sverige bo…
 • Snabbt växande nätverk främjar digital kompetens i Sverige

  20 mars 2019
  - Det snabbt växande nätverket är ett kvitto på många aktörers oro över den låga digitala kompetensen i samhället och över den snäva debatten om Sveriges digitalisering. Jag ser ökad digital kompetens som en av nycklarna till ett jämställt samhälle o…
 • Välkommen till Digitaliseringsrådets nya webbplats!

  20 februari 2019
  Digitalisering - ett medel för att nå viktiga samhällsmål Nu har vår webbplats fått nytt innehåll, design och struktur. Framförallt är den anpassningsbar. Vårt mål är att du som är intresserad av samhällets digitalisering ska kunna få veta mer om hur…
 • Tyska och svenska digitaliseringsråden vid samma bord

  11 februari 2019
  I början av december 2018 arrangerades ett möte mellan det tyska och det svenska digitaliseringsrådet. Båda råden fungerar som rådgivare till sina respektive regeringar i digitaliseringsfrågor och består av vardera tio medlemmar. Det tyska rådet till…
 • Center för hållbar AI har öppnat i Stockholm

  15 januari 2019
  Grundare till initiativet är Anna Felländer som ingår i Digitaliseringsrådet tillsammans med Elaine Weidman Grunewald. Med i initiativet finns också flera företag, akademier och myndigheter utifrån övertygelsen att det är bättre att försöka hantera d…
 • Mer än hälften av världens befolkning använder internet

  10 december 2018
  Idag har ITU, FN: s myndighet för informations- och kommunikationsteknik, släppt en rapport om den globala befolkningens internetvanor. 51,2 procent, eller 3,9 miljarder människor, uppskattas använda internet i slutet av 2018. På ITU:s webbplats säge…
 • Digitalt engagemang skapas tillsammans!

  6 december 2018
  Vad behöver hända för att främja ökad delaktighet Emily Nordqvist, leder Digitaliseringsrådets arbete med digital delaktighet, inledningstalade om hur den digitala kompetensen behöver stärkas i hela samhället och varför det är viktigt att främja ökad…
 • Ny rapport från SCB visar på fortsatt hög och stärkt digital mognad

  29 november 2018
  Mobilen vanligaste sättet att ansluta sig till internet De flesta i Sverige har idag tillgång till internet och många använder internet dagligen, varav de flesta använder en mobiltelefon. Totalt handlar det om över 6,5 miljoner svenskar i åldern 16 t…