Center för hållbar AI har öppnat i Stockholm

15 januari 2019

Nu har Stockholm fått ett center för hållbar AI med namnet - The AI Sustainabillity Centre. Målet är att skapa en världsledande tvärvetenskaplig mötesplats kring ökad användning av AI i en bredare etisk och social kontext.

Elaine Weidman Grunewald och Anna Felländer. Foto: Nils Hertzberg.

Elaine Weidman Grunewald och Anna Felländer. Foto: Nils Hertzberg.


Grundare till initiativet är Anna Felländer som ingår i Digitaliseringsrådet tillsammans med Elaine Weidman Grunewald. Med i initiativet finns också flera företag, akademier och myndigheter utifrån övertygelsen att det är bättre att försöka hantera dessa frågor tillsammans och med målet att bli ledande i arbetet med att skapa ett ramverk som sätter mänskligheten i centrum. Hur vi hanterar etiska och mänskliga aspekter är mycket viktiga för att få en acceptans för digitaliseringen och för att i görligaste mån undvika negativa följder.

- Frågor om etisk och hållbar AI har varit uppe i Digitaliseringsrådet så detta är ett mycket spännande initiativ som kommit igång, säger Nils Hertzberg kanslichef vid Digitaliseringsrådet