Digital omställning till följd av covid-19

15 januari 2021

Slutrapport av uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19.

PTS fick i juni i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19 (I2020/01584/D).

Digitaliseringsrådets kansli har under sommaren och hösten 2020 arbetet för fullt med regeringsuppdraget. Nils Hertzberg, kanslichef för Digitaliseringsrådets kansli, samt Jörgen Ahlström, projektledare för regeringsuppdraget, menar att de snabba förändringar som skett med hjälp av digitalisering under pandemin ger ett bra utgångsläge för fortsatt förändring:

" Det finns nu en god grund att bygga vidare ifrån - ta till vara på den!" - Nils Hertzberg

Arbetet har genomförts med stöd av en rad aktörer och bör ses som ett underlag i det fortsatta arbetet med att skapa förutsättningar för människor och verksamheter att leva och verka digitalt under och efter coronapandemin.

 

Läs rapporten här

Länk till rapporten på PTS.se