Digitaliseringsrådet deltar på Kvalitetsmässan i november

23 oktober 2019

I november äger Kvalitetsmässan rum, en mötesplats och fortbildning för dig som leder och utvecklar offentlig sektor. Digitaliseringsrådet deltar och bidrar med ett pass om vad vi kan lära i jämförelse med andra länder? Bland annat deltar Daniel Akenine, Anna Eriksson och Jan Gulliksen i ett samtal om vad Sverige kan lära genom att höja blicken utanför våra egna gränser.

Daniel Akenine

Anna Eriksson

Jan Gulliksen

Ann Hellenius

Vad kan vi lära i jämförelse med andra länder?

Läs mer om Digitaliseringsrådets seminarium som äger rum den 14 november kl 10:30-11:50 

 

Nyhetsbrev med Digitaliseringsrådets ledamöter: 

Digitaliseringsrådet pekar på lösningar, intervju med Darja Isaksson. 

Bra digitalisering kräver både kreativitet och struktur, intervju med Ann Hellenius.