Digitaliseringsrådet överlämnar lägesbild av digital trygghet till regeringen

29 oktober 2018

Digitaliseringsrådet har överlämnat en lägesbild av digital trygghet till regeringen. Kanslichef Nils Hertzberg redogjorde för utmaningar och möjligheter under ett möte med digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Kanslichef Nils Hertzberg överlämnar digital trygghet till digitaliseringsminister Peter Eriksson

Kanslichef Nils Hertzberg överlämnar digital trygghet till digitaliseringsminister Peter Eriksson

Tillit och trygghet är en grundförutsättning för ett välfungerande digitalt samhälle


Tillit till tjänster, organisationer och företag är minst lika viktigt i ett digitalt samhälle som i ett analogt. Tjänster behöver vara enkla att använda samtidigt som säkerheten i digitala system behöver vara hög. Digital trygghet är ett delmål i digitaliseringsstrategin som spänner över sex olika områden med det gemensamma att det behöver finnas goda förutsättningar för tillit och förtroende i ett digitalt samhälle.

Digitaliseringsrådets lägesbild beskriver ett nuläge utifrån de identifierade delområdena.Med denna kartläggning bistår vi regeringen med en strategisk analys. Analysen fokuserar på att lyfta fram centrala möjligheter och utmaningar som bör hanteras för att främja utveckling på området.