Digitalt engagemang skapas tillsammans!

6 december 2018

Digitaliseringsrådet deltog när Region Norrbotten bjöd in till konferensen ”Att leda för ett digitalt Norrbotten” den 4 december. Under en dag samlades ledare, strateger, tjänsteutvecklare, bibliotekarier, koordinatorer och forskare för att samtala om digital delaktighet och hur regionen gemensamt tar ansvar för användbarhet, inkludering och nyttorealisering. Om Sverige och Norrbotten ska kunna utnyttja digitalisering för att skapa ökad samhällsnytta och konkurrenskraft måste alla kunna vara med.

Emily Nordqvist står på scenen och inledningstalar om digital delaktighet

Emily Nordqvist deltar som inledningstalare. Foto: Ulrika Vallgårda, Norrbottens kuriren

Vad behöver hända för att främja ökad delaktighet

Emily Nordqvist, leder Digitaliseringsrådets arbete med digital delaktighet, inledningstalade om hur den digitala kompetensen behöver stärkas i hela samhället och varför det är viktigt att främja ökad delaktighet. Jan Gulliksen, professor vid KTH, Sveriges digitala champion och ledamot i Digitaliseringsrådet, gästspelade via film och gav några tankar om digitalt utanförskap. (se länk till film längre ner).

Norrbottens kuriren berättar Birgitta Markusson, chef för Regionbibliotek Norrbotten om varför de tagit initiativ till konferensen:

–  digital kompetens och digital delaktighet är inte bara är en fråga för biblioteken, utan även för regionen, kommunerna och samhället i stort, så vi ville bjuda in personer från olika branscher att mötas och prata om frågorna tillsammans – hur man kan jobba och skapa nya samarbeten och lösningar för att bidra till ett minskat utanförskap.

Nytta genom samverkan - från ord till handling

Kristina Alsér, tidigare ordförande för Expertgruppen för digitala investeringar, avslutade dagen med att prata om vikten av ett aktivt ledarskap. Det vill säga att den som leder en verksamhet behöver se till att det finns förutsättningar för ett nyttoperspektiv och att det är möjligt att gå från ord blir till handling. Ett av budskapen var att verksamheter behöver se bredare än sitt egna uppdrag. Vi behöver bli bättre på att skapa nytta genom att arbeta tillsammans, våga släcka ner tekniska lösningar som inte är bra och satsa mer effektivt på det som faktiskt fungerar bra. 

Expertgruppen för digitala investeringar formulerar användbara slutsatser i sitt betänkande SOU 2018:72.
Ett betänkande som är väl värt att läsa för dig som jobbar med digitalisering – oavsett roll och sammanhang.

Se program: Att leda för ett digitalt Norrbotten - Tillsammans för demokrati och delaktighet


Film: 5:01
Professor Jan Gulliksen ger sin bild om varför digital kompetens och digital delaktighet är viktigt.