Mer än hälften av världens befolkning använder internet

10 december 2018

Idag har ITU, FN: s myndighet för informations- och kommunikationsteknik, släppt en rapport om den globala befolkningens internetvanor. 51,2 procent, eller 3,9 miljarder människor, uppskattas använda internet i slutet av 2018.

På ITU:s webbplats säger Houlin Zhao, generalsekreterare:

ITU:s globala och regionala beräkningar för 2018 visar att världen gör stora framsteg i fråga om att bygga ett globalt informationssamhälle. I slutet av 2018 kommer vi överträffa målet att över hälften av världens befolkning är internetanvändare. Trots det är det många människor som fortfarande väntar på att få bli digitalt delaktiga. Vi måste uppmuntra mer investeringar från offentlig och privat sektor som bidrar till att skapa en bra miljö som stödjer teknik och affärsinnovation så att alla kan inkluderas i den digitala revolutionen.

I rapporten redovisas bland annat:

  • Av alla ITU-regioner rapporterades den starkaste tillväxten i Afrika, där andelen personer som använder Internet ökade från 2,1 procent 2005 till 24,4 procent år 2018.
  • Mobilen blir den alltmer dominerande vad gäller telekommunikationstjänster.
  • Tillväxten av mobilabonnemang under de senaste fem åren drivs av länder i Asien-Stillahavsområdet och Afrika. Nästan hela världsbefolkningen, eller 96 procent, lever nu inom räckhåll för ett mobilt mobilnät.
  • Andel hushåll som har tillgång till dator i Afrika har ökat från 3,6 procent 2005 till 9,2 procent 2018.

 

Bild med text från ITU: 51 % av befolkningen kommer vara online i slutet av 2018.