Fortsatt arbete för Digitaliseringsrådet

11 december 2020

Regeringen beslutade den 3 december om en fortsättning för Digitaliseringsrådet. Ordförande för rådet är digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Digitaliseringsrådet fungerar rådgivande och bidrar med ny kunskap för att nå de övergripande målen i digitaliseringspolitiken, dvs att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringsrådet leds av digitaliseringsminister Anders Ygeman och består av 10 ledamöter som ger ett brett perspektiv på digitaliseringsområdet. Digitaliseringsrådet ska fortsätta sitt arbete till den 31 december 2023. Samtliga ledamöter i rådet har fått förlängt förordnande.

Följande tio ledamöter utgör tillsammans med ordförande Ygeman Digitaliseringsrådet:

Anna Eriksson, generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Daniel Akenine, teknikchef, Microsoft
Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef, Internetstiftelsen
Mårten Schultz, professor vid Stockholms universitet
Gustav Söderström, forskningschef, Spotify
Ann Hellenius, VD CapGemini
Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova
Jan Gulliksen, professor vid Kungliga tekniska högskolan
Martin Linder, förbundsordförande för Unionen
Jenny Birkestad, affärsområdeschef, SKL Kommentus