Hållbart, tillgängligt och modigt när UKÄ arrangerar virtuell konferens för universitets- och högskolesektorn

27 september 2019

Just nu pågår en modern form av mötesplats. Universitetskanslersämbetet (UKÄ), i samarbete med Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU), arrangerar en virtuell konferens för hela universitetssektorn och Digitaliseringsrådet deltar i programmet. "Vi gör något som vi inte riktigt vågar" säger Andrea Amft, projektledare för konferensen som under en dag samlar ca 500 deltagare kring temat högskolepedagogisk utveckling.

Allt=""

Bild från generaldirektör Anders Söderholms inledning.

Vi lär genom att pröva

UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm började sittningen med att berätta om viljan att anamma digitaliseringens möjligheter för att främja hållbarhet och tillgänglighet."De flesta konferenser är i Stockholm och vi reser onödigt mycket inom utbildningssektorn. När vi kan mötas på detta sätt, virtuellt, blir vi också mer hållbara samtidigt som det främjar att fler från olika delar av landet kan delta. Som generaldirektör ser jag denna konferens som ett stort test för att tillsammans våga lära hur vi kan bli bättre på att använda teknikens möjligheter".

Digitaliseringsrådet, genom kanslichef Nils Hertzberg och professor Jan "Gulan" Gulliksen, fick möjligheten att delta och berättade under en session om den nationella digitaliseringspolitikens riktning och reflekterade kring hur utbildningssystemet kan bli bättre på att följa med utvecklingen. Deltagare kunde samtidigt svara på frågor som visualiserades som ordmoln och Emily Nordqvist agerade chattmoderator för Digitaliseringsrådets räkning.

Under dagen pågår konferensen i olika spår och deltagare kan mötas i samtalsrum. En deltagare skrev i chattrummet:

"Detta är inte näst bästa alternativ utan en helt ny typ av konferens".

Fysiska möten kommer förblir viktiga men detta är helt klart en form som förhoppningsvis kommer utvecklas ännu mer för att samverka och utbyta kunskap. Dagen kommer utvärderas för att fortsätta utveckla det digitala mötet som ett sätt att mötas på. 

Tack UKÄ och ITHU för ett givande erfarenhet!


Här kan du läsa mer om UKÄ:s virtuella konferens.


Alt=""

Nils Hertzberg berätta om den nationella digitaliseringspolitiken.

Alt=""

Deltager svarar på frågan var de befinner sig.

Alt=""

Svar på frågan: Vilka är de främsta hindren för att högre utbildning ska bli världsledande på att kommunicera, interargera, producera och lära ut digitalt.