Gott ledarskap ger verkliga förflyttningar

2 december 2019

Ledarskap, innovation och hållbarhet är Ann Hellenius huvudperspektiv inom Digitaliseringsrådet. Men för att det ska ske verklig digital utveckling är det ledarskapet som är avgörande. Det behövs en ny typ av ledarskap för att motivera människor att jobba på ett nytt sätt och med nya lösningar.

Porträtt Ann Hellenius

Ann Hellenius är ledamot i Digitaliseringsrådet och talar gärna om hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid.

- Människor följer inte policys och riktlinjer. Människor följer människor. Och därför är det viktigt att vi har ledare som har andra kvaliteter än de som vi traditionellt kopplar ihop med chefer, till exempel attityder som ”full fart-framåt” eller ett överläge när det gäller kunskap. En ledare idag måste vara autentisk, kännas genuin.

Människor ser igenom en ledare som verkar ha en perfekt yta, konstaterar Ann Hellenius. Att som chef hävda djupare kunskap än andra funkar inte heller.

- Kunskap är ju något som alla kan ta reda på, den är ju bara en internetsökning bort. Istället behöver vi ledare som visar tillit och är närvarande i kontakt med människor. En chef måste också kunna leda projekt på distans och samverka med människor som kanske gör ett tillfälligt inhopp i organisationen. Den komplexiteten innebär att du som ledare måste ha god självkännedom och bottna i dina värderingar.

Samverkan över gränser

Digital utveckling och innovation drivs bäst om människor med olika kompetenser och bakgrund samverkar. På samma sätt sker det snabbare kliv framåt om organisationer jobbar över sina gränser, till exempel om offentlig sektor samverkar med näringslivet och forskare, i så kallade ekosystem.

- Vi behöver bygga ekosystem mellan privat och offentlig sektor för att skapa samhällsnytta. Ett exempel på detta som jag var involverad i var då Stockholms stad samverkade med ett privat företag och med forskare på Karolinska Institutet. Tillsammans arbetade vi med en digital lösning för att mäta läsförmågan hos skolbarn med hjälp av AI (artificiell intelligens).

En annan viktig utgångspunkt när det gäller innovationsarbete är att vi ska utgå från data, inte från gissningar.

- Data är en strategisk resurs. Därför är det avgörande att vi arbetar med öppna data på ett sätt som skapar värde, framför allt inom offentlig sektor, för att åstadkomma detta. Parallellt måste vi höja kunskapen om säkerhetsfrågorna. Det släpar efter.

Driv framåt eller onödig administration?

Ann Hellenius arbetar idag som CIO (Chief Information Officer) och sitter i koncernledningen på Scandic Hotels Group med ansvar för digital utveckling. Hon har lång erfarenhet av att leda digitalisering inom privat och offentlig sektor och arbetade tidigare som chef för IT- och digital utveckling på Stockholms stad. Vilka utmaningar ser du inom den offentliga sektorn?

- Inom offentlig sektor finns en rad styrande dokument och policys, och det är något som också behövs. Men jag tror att man måste fundera på om det skapar driv framåt eller onödig administration. Offentlig sektor behöver gå mot att styra med mer tillit. Mer utvecklande samtal än kontrollerande samtal. Människor styrs ofta av rädsla för att misslyckas och det leder till oförmåga att handla.

Lyft fram fördelarna

Människors beteende och drivkrafter är något som Ann Hellenius återkommer till i vårt samtal. Hur människor kan bli hjälpta av ny teknik är hennes grundfråga och hon ser stora möjligheter att skapa välfärd med hjälp digitala lösningar.

- Vi kan effektivisera arbete och frigöra tid med ny teknik. Till exempel skulle man kunna lösa fler brott med hjälp av nya arbetsmetoder. Men för att ta det stor klivet mot bättre välfärd måste politiker och beslutsfattare vara bättre på att lyfta fördelarna, att visa vägen framåt.

Hur tycker du att Sverige ska agera för att nå regeringens strategi att ”bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”?
-
Digitalisering är ingen tävling och det är svårt att hitta mätbara mål utifrån den formuleringen. Det handlar om att skapa tillväxt och ett hållbart samhälle med hjälp av ny teknik.

Hur ser du på Digitaliseringsrådet som en plattform för den digitala utvecklingen?
-
Rådet har en bra blandning av perspektiv och kompetens som ger värdefulla insikter. Det är en viktig plattform. Dels för att stötta regeringen att belysa nya perspektiv, dels för att prioritera frågorna i strategin. Vi behöver öka digitaliseringen för att skapa välfärd.

 

Text: Anna Björklöf