Sverige är bra på innovation men vi kan inte slå oss till ro

13 november 2019

Anna Eriksson är generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och ny ledamot i Digitaliseringsrådet. Just nu är det mest angeläget att hitta ett säkert och effektivt sätt att utbyta data för att underlätta för innovation inom offentlig förvaltning, säger hon.

Myndigheten DIGG har funnits i drygt ett år. Uppdraget är att göra kommuner, regioner och myndigheter mer effektiva och ändamålsenliga med hjälp av digitalisering. Generaldirektören Anna Eriksson har en bakgrund inom både privata och offentlig verksamhet.
- Min drivkraft har alltid varit att skapa nytta för människor med hjälp av ny teknik. Jag är civilingenjör inom elektroteknik och har arbetat med IT och utveckling på bland annat Ericsson, Tele2 och ICA. Senast arbetade jag på Lantmäteriet som IT- och digitaliseringschef.

Vad är din spetskompetens i Digitaliseringsrådet?
- Jag har mycket erfarenhet av att leda och driva innovation och verksamhetsutveckling, att vara operativ chef för produktion.

Hur ser du på Digitaliseringsrådet som en plattform?
- Jag tycker det är intressant med rådet, det är en bra blandning av kompetenser som tillsammans ger ett helhetsperspektiv. Det är ett viktigt forum som skapar trovärdighet.

Våga misslyckas

När man jobbar med innovation talar man ofta om att våga misslyckas. Är vi bra på att ta tillvara misslyckanden inom offentlig sektor?
- I det privata näringslivet fick jag lära mig att det är bättre att fatta fel beslut än att inte fatta något beslut alls. Det är bättre att göra fel snabbt och rätta till. Inom offentlig förvaltning finns det en känsla av att man inte vågar göra fel, och det är förståeligt eftersom det är skattebetalarnas pengar. Vi säger att ”det är okej att misslyckas, men… ” och det där ”men” kan vara hämmande. Jag tror chefer måste gå före och våga visa att det är okej att göra fel.  Det är klart att vi kommer att lära oss av det.

Hur jobbar ni med innovation på DIGG?
- Eftersom DIGG ska underlätta för innovation vill vi själva jobba innovativt. Självklart behöver vi som ny myndighet rutiner, men vi tänker på att inte lägga till onödiga rutiner i våra arbetssätt. Vi vill göra saker och ting så enkelt som möjligt.

Ett exempel på ett nytt arbetssätt på DIGG är så kallad cv-lös rekrytering.
- Ett CV kan vara missledande, kanske tänker man: ”hen har samma intressen som jag, hen måste vara trevlig”. Med CV-lös rekrytering vill vi utgå från vad personen har för förmågor istället.

Den som söker jobb ska alltså inte skicka in ett CV och personligt brev. Istället får hen svara på ett antal frågor och därefter får hen göra ett arbetsprov. Först efter arbetsprovet är det dags för intervju.
- Vi har kommit ganska långt i det här arbetssättet. Det ställer höga krav på oss som arbetsgivare att formulera bra frågor, säger Anna Eriksson.

Digital mognad

Anna Eriksson menar att vi i Sverige generellt är bra på att jobba digitalt och innovativt. Hon nämner framsynta beslut som fattades för flera decennier sedan som har lett till ett innovativt klimat; möjlighet att köpa hem-PC, bredband. Det gör att vi idag har en digital mognad i befolkningen, något vi kanske glömmer ibland.
- Sverige har lyckats med en hel del. E-legitimation är till exempel något som de flesta använder. Det är ingen självklarhet i andra länder. Vi jämför oss med det som andra länder presenterar som framgångssagor. Vi kan bli bättre på att tala om vad vi är bra på.

Men det innebär inte att Anna Eriksson är nöjd. Utifrån hennes uppdrag med ansvar för digitalisering inom offentlig förvaltning så ser hon det som akut att frigöra data för att möjliggöra innovation.
- Data är en strategisk resurs. Hur ska vi utnyttja data och föra data mellan privat och offentlig sektor både för att effektivisera verksamheten och för att göra myndighetskontakter enklare för dem vi är till för – privatperson och företag? Hur ska vi säkerställa kvaliteten på data? I förlängningen kan datat användas till exempel till AI och kvaliteten är avgörande.

Text: Anna Björklöf

Anna Eriksson deltar på Kvalitetsmässan och Digitaliseringsrådets seminarium "Vad kan vi lära i jämförelse med andra länder?"