”Dags för Sverige att komma ur sin bekvämlighetszon”

25 oktober 2019

Om vi verkligen vill röja hindren för innovation och digital utveckling behövs det någon som går först och vågar fatta beslut. Ibland kan invändningar och tveksamhet helt enkelt bero på okunnighet. Sitt inte och vänta - välj något och sätt igång!

Porträtt på Anne-Marie Eklund Löwinder med VR-glasögon

För att vara säkerhetsexpert kan Anne-Marie Eklund Löwinders rättframma uttalanden låta på gränsen till riskabla. Men hon har lång erfarenhet att luta sig mot. Visserligen är hon ny medlem i Digitaliseringsrådet men hon har varit inom IT-området sedan 1980-talet och deltagit i flera nationella utvecklingsgrupper kring IT och digitalisering sedan 1994.

- Digitaliseringsrådet ser jag som en viktig plattform. Jag gillar att jobba i ”working groups” där erfarna och kompetenta människor samlas och diskuterar med beslutsfattare. Det är viktigt att komma in tidigt i processen, att inte ställas inför redan fattade beslut.

Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen som ansvarar för internets svenska toppdomäner .se och .nu och som bland annat gör den stora årliga enkätundersökningen ”Svenskarna och internet”. Rapporten har blivit en källa till statistik kring internetanvändningen i Sverige. Anne-Maries specialområde är säkerhetsfrågor på nätet och det är något hon lyfter även i Digitaliseringsrådet.

- Sverige måste ha med säkerhetstänkande från start. Utveckling av säkerhet kommer samtidigt med innovationerna men inte i samma takt. Det finns idag dålig koll kring säkerhetsutvecklingen, ta till exempel ”smarta hem” med mycket inbyggd elektronik. Tänk om alla data ligger kvar när du flyttar in. Vilken rumstemperatur den förra ägaren föredrog, lampor som slår på vid vissa klockslag, kylskåp som piper när något är slut... Kanske lägenheter behöver en specifikation om vad som finns i form av smarta prylar. Det finns ju idag miljöklassade vitvaror – vi borde kunna tydliggöra digital fakta på samma sätt.

Mer öppna data

Även om säkerhet är hennes hjärtefråga är hon lika bestämd i uppfattningen att Sverige behöver underlätta för innovation för att skapa tillväxt. Ett sätt att stötta utvecklingen att publicera data offentligt. Data som man sedan kan använda för verksamhetsutveckling.

- Storbritannien är ett föregångsland. Största delen av deras data ligger öppet, vi i Sverige har kanske 6 procent öppet. Dessutom har vi problem med inlåsta data där privata företag samlat data som inte publiceras.

Men det finns också goda exempel.

- I Västra Götalands-regionen har man till exempel börjat sortera vilken data som är säker att lägga ut, utifrån principen ”grön data” och ”röd data”. Det är bra att börja i någon ände, komma igång praktiskt.

Vad får du för reaktioner när du pratar om öppna data och att underlätta för innovation?

- Det finns invändningar från dem som hellre ser problem än möjligheter, till exempel att det är dyrt. Men det stämmer inte. Jag tror att invändningar också kan bero på okunskap. Självklart kan det också finnas en rädsla att det blir fel och att data ska läcka.

Goda förutsättningar i Sverige

Anne-Marie Eklund Löwinder ser ändå positivt på Sveriges möjligheter att utveckla innovation.

- Vi är duktiga inom många saker – varför skulle inte vi vara duktiga här? Vi är ett litet land och vi måste utnyttja våra styrkor. Vi har bra position och vi är ganska högpresterande.
Om regeringen skulle fatta beslut om något imorgon för att påskynda innovation och digitalisering, vad skulle det vara?

- Digitalisering handlar om verksamhetsförändring med hjälp av IT. Det behövs många beslut, på bredden, tydliga beslut. Jag skulle önska en 100-punktslista med konkreta åtgärder som MÅSTE implementeras av alla i offentlig förvaltning. Det handlar om allt från styrelsernas ansvar för digital strategi, publicering av data på rätt sätt, bättre infrastruktur och informationssäkerhet, och som ska följas upp av ansvariga tillsynsmyndigheter.

Hur tycker du att Sverige ska agera för att nå regeringens vision om ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”?

- ”Bäst i världen” men hur då? På vilket sätt? Det är bra att ha mål men hur ska vi mäta det? I ”Svenskarna och internet” mäter vi till exempel digitalt utanförskap. Det är lätt att glömma dem som inte är med. Hur ska vi få alla att vilja, våga och kunna använda internet?

Digitaliseringsrådet har utgått ifrån 5 delmål i regeringens digitala strategi: digital ledning, kompetens, trygghet, infrastruktur, innovation. Hur ser du på delmålen?

- Alla är viktiga. Men utifrån säkerhetsområdet behöver hela området innovation! I Sverige är vi duktiga på det. Vi skulle ha enorma tillväxtmöjligheter om vi bara satsade ordentligt. Ledarskap är nummer ett just nu.

 

Text: Anna Björklöf
Foto: Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen