I Sverige är vi snabba ur startblocken, men vet inte alltid vart vi ska

21 oktober 2019

I fredags träffades det nya Digitaliseringsrådet tillsammans med digitaliseringsminister Anders Ygeman. Sverige har alla förutsättningar att ligga kvar bland toppländerna när det gäller digitalisering. Men då gäller det att utnyttja data smartare än andra länder. Det behövs för att möjliggöra innovation, säger Daniel Akenine, teknikchef för Microsoft Sverige och ny ledamot i Digitaliseringsrådet.

-  I Sverige finns en unik vilja att hänga med på nya trender och en öppenhet för att ta till sig vetenskap och rationella argument. Det är en fördel för att införa nya digitala lösningar.

Daniel Akenine har djup och bred erfarenhet inom området. Med sin bakgrund i gränslandet mellan medicin och IT har han följt utvecklingen sedan slutet av 1990-talet. Vilka är dina specialkompetenser inom Digitaliseringsrådet?

- Jag har sett många digitala projekt i Sverige under flera år, både lyckade och misslyckade. Dessutom har jag insikt i vilka tekniska utmaningar som kan ligga bakom en idé och förstår hur privata aktörer agerar och tänker.

Artificiell intelligens, AI, är också ett av Daniel Akenines expertområden. Han är initiativtagare till ”addAI”, en samverkan mellan forskare, privat och offentlig sektor med syfte att diskutera hur AI kommer att påverka samhället framöver.

- Eftersom allt mer av våra liv styrs av algoritmer - vilka nyheter vi ser, om vi får banklån, hur vi mäter våra prestationer och mer, så blir det viktigt att diskutera frågor som ansvar, transparens och rättvisa i alla dessa algoritmer.

En satsning med hjälp av AI som Daniel Akenine lyfter fram är ett projekt på en vårdcentral i skånska Råå.

- På vårdcentralen får patienten svara på frågor i en surfplatta med en AI-tjänst som även
ställer följdfrågor för att smalna ner tänkbara sjukdomar innan patienten träffar läkaren. På så sätt finns grundinformation på plats före mötet och istället kan läkare och patient ägna samtalet åt djupare analys. Tjänsten har sparat så mycket tid på de vårdcentraler där den prövats att personalen stundtals säger sig ha för lite att göra. Hur ofta hör man den kommentaren från svenska vårdcentraler?

Svensk offentlig sektor är inne i en digital våg men bilden är komplex, konstaterar Daniel Akenine. Vi ligger långt fram i världen när det gäller att testa ny digital teknik men när digitaliseringen kräver samordning så har det ibland varit svårt att komma vidare.

- Sverige är förstås ett fantastiskt land och det finns både resurser och en frihet att testa och göra digitala piloter, så vi ligger före i test. Men det saktar in när man behöver samverka, dela information eller behöver gemensam teknisk infrastruktur. Strukturen är dåligt anpassad för att få till en effektiv styrning mellan myndigheter. Så sammanfattningsvis kan man säga att Sverige under årens lopp varit snabba ur startblocken, men det har tagit ett tag innan vi kommit i mål och vi har ibland sprungit vilse ett par gånger för mycket.

Hälso- och sjukvården i täten

Hälso- och sjukvården är det område där digitaliseringen utvecklas snabbast i Sverige. Ett begrepp han nämner är ”precisionsmedicin”.

- Om du går till läkaren idag kanske du får veta att ett visst läkemedel innebär en procents risk för en biverkning av något slag. Men risken för biverkningar är olika bland människor och om fem år kanske du får informationen att ”det är en chans på miljonen att du får den här biverkningen”, eller ”du löper 90 procents risk att få den här biverkningen”. Dagens sjukvård är byggd på det som ”oftast fungerar för flest människor”. Men de flesta människor är inte desamma som alla människor och här har data en potential att revolutionera kvalitén inom sjukvården.

Men för att den typen av fakta för vården och patienten ska bli verklighet är det viktigt att lösa frågan om tillgång till data.

- Om vi kan underlätta tillgången skulle vi kunna möjliggöra snabbare och bättre beslut. Men i detta är tryggheten är en minst lika viktig pusselbit. Om vi inte skapar trygghet kring att lämna ut data kommer folk sluta lämna ut den. Förtroende är helt nödvändigt för att kunna fortsätta digitaliseringen.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet kan vara en viktig faktor för att skapa idéer för framtiden, säger Daniel Akenine. Om regeringen skulle göra något för att komma närmare visionen ” bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Vad tycker du är ett första steg?

- Jag är egentligen tveksam till ”bäst i världen visioner” eftersom de ger väldigt lite kunskap om vad man behöver göra för att bli bäst i världen. Det är ofta bättre att beskriva ett framtida tillstånd som Sverige ska uppnå, till exempel ett tillstånd där alla invånare känner att digitaliseringen är trygg och till nytta för både dig som individ och samhället. Då är det enklare att förstå vad man behöver göra och alla som är inblandade i digitaliseringen av Sverige kan ta ett litet steg i den riktningen.

Intervju och foto:
Anna Björklöf