Ny rapport från SCB visar på fortsatt hög och stärkt digital mognad

29 november 2018

Regeringens övergripande mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Statistiska centralbyrån (SCB) har släppt sin årliga rapport om befolkningens it-vanor. Den officiella statistiken visar på en fortsatt hög digital mognad i befolkningen vad gäller användningen av digitala tjänster och verktyg, till exempel är det fler som köper varor/tjänster via nätet. Samtidigt kvarstår faktum att en halv miljon svenskar aldrig har använt internet.

Mobilen vanligaste sättet att ansluta sig till internet

De flesta i Sverige har idag tillgång till internet och många använder internet dagligen, varav de flesta använder en mobiltelefon. Totalt handlar det om över 6,5 miljoner svenskar i åldern 16 till 85. Den största ökningen av internetuppkoppling via mobilen har skett bland den äldre befolkningen. För kvinnor mellan 75-85 år har internettillgång genom mobiltelefon ökat från 9 procent 2016 till 27 procent 2018. Bland barnfamiljer är 9 av 10 anslutna till internet genom mobiltelefon.

Personer står och går på t-centralen. En kvinna använder sin mobiltelefon.

En halv miljon svenskar står utanför

Förmågan och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället är ett mål i regeringens digitaliseringsstrategi. SCB lyfter fram att de flesta har tillgång till internet. Samtidigt visar statistiken att ca en halv miljon svenskar aldrig använt internet.

Det är främst gruppen 55-85 år som står utanför. Det är vanligare i hushåll utan barn, antingen med en vuxen eller två vuxna. Det är ca 65 procent som är inrikesfödda och ca 35 procent som är utrikesfödda. Spridningen i landet är jämn. Östra Mellansverige har flest antal personer medan Övre Norrland uppges ha minst antal som aldrig använt internet.

Digitala färdigheter

Befolkningens digitala kompetens är centralt för ett digitalt och snabbföränderligt samhälle. Digitaliseringsrådet har lyft i olika lägesbilder behovet av livslångt lärande och att det behöver finnas olika typer av utbildningsformer

SCB visar att det är ca 2,5 miljoner i befolkningen som under 2018 tagit en kurs på nätet antingen i arbetslivet eller som privatperson. Under perioden maj 2017-april 2018 har ca 450 000 personer genomfört någon form av utbildningsaktivitet med fokus på programmeringsspråk och under samma tidsperiod har 650 000 utbildat sig inom It-säkerhets-eller integritetshantering.

SCB lyfter även fram att 8 av 10 personer använder digitala legitimeringstjänster. Nästan 6 miljoner svenskar använder Mobilt BankID eller BankID med kortläsare vid legitimering på internet i åldersgruppen 16-85 år.