Regeringen tar emot lägesbild av digital innovation

28 juni 2018

Idag har Digitaliseringsrådet överlämnat en lägesbild av digital innovation till regeringen, via digitaliseringsministerns statssekreterare Alf Karlsson.

Kanslichef Nils Hertzberg överlämnar lägesbilden till statsekreterare Alf Karlsson

Kanslichef Nils Hertzberg överlämnar lägesbilden till statsekreterare Alf Karlsson