Regeringen ger PTS i uppdrag att främja införandet av IPV6

13 juni 2019

I en lägesbild av digital infrastruktur lyfter Digitaliseringsrådet fram att införandet av IPV6 går för långsamt. Regeringen har idag den 13 juni 2019 gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att främja och följa införandet av standarden IPv6 (internetprotokoll version sex) genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och landsting.

I ett pressmeddelande säger digitaliseringsminister Anders Ygeman

- Det offentliga måste öka användandet av IPv6. Det är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv och det är nödvändigt för att säkerställa att internetadresserna räcker till.

Läs mer om IPV6 under digital infrastruktur

Ta del av regeringens pressmeddelande