Analys av coronakrisens påverkan på digitaliseringen

5 november 2020

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag att i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) kartlägga och analysera erfarenheter och lärdomar kopplat till digital omställning under coronapandemin.

Regeringsuppdraget syftar till att ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från den digitala omställning som skett under coronapandemin. Utifrån analysarbetet ska myndigheterna lämna förslag på åtgärder till regeringen. Förslagen ska bidra till regeringens arbete kring att fatta beslut för att underlätta att leva och verka i landet digitalt.

I uppdraget pekas sektorer ut där digital omställning varit nödvändig och särskilt omfattande. Omnämnda sektorer är utbildningssektorn, vård- och omsorgssektorn och kultursektorn.

Slutredovisning av uppdraget sker den 31 december 2020.

Läs regeringsuppdraget

Här hittar du regeringsuppdraget