Snabbt växande nätverk främjar digital kompetens i Sverige

20 mars 2019

Nätverket Digital Skills and Jobs Coalition Sweden har under kort tid vuxit sig större. Fler och fler organisationer inser värdet av att tillsammans arbeta med och lösa Sveriges digitaliseringsutmaningar.

- Det snabbt växande nätverket är ett kvitto på många aktörers oro över den låga digitala kompetensen i samhället och över den snäva debatten om Sveriges digitalisering. Jag ser ökad digital kompetens som en av nycklarna till ett jämställt samhälle och en inkluderande arbetsmarknad, säger Malin Påhls Hansson, projektledare Digital Skills and Jobs Coalition Sweden.'

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska delen i ett större initiativ på EU-nivå. Sverige har i förhållande till övriga medlemsstater varit sena på att samordna samhällets aktörer kring digitaliseringsutmaningen. Ska Sverige uppnå målsättningen i regeringens digitaliseringsstrategi - att bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter - måste detta göras på en jämställd och inkluderande grund.

Idag har 20 svenska organisationer valt att ingå i det svenska nätverket.

Följande aktörer deltar Digital Skills and Jobs Coalition Sweden:
Digitaliseringsrådet, Internetstiftelsen, IT-Guide, IT&Telekomföretagen, KTH, Mälardalens högskola, Promise, Riksorganisationen för e-kompetens, Saco studentråd, Skolverket, Svenska Science Centers, SVERD, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Kommuner och Landsting, Swedish Edtech Industry, Swedish JobTech, Swedsoft, Teknikföretagen, Unionen och Vercity.