Rådet reflekterar - Risk i en digital tid

9 november 2020

Hur ser vi på risk i ett digitalt samhälle? Hur fattar vi egentligen beslut och vad kan det få för konsekvenser? I den här temaskriften resonerarar tre profilerade experter, varav två rådsmedlemmar och en extern, kring temat Risk i en digital tid.

Digitaliseringsrådet bistår regeringen med analyser av Sveriges digitalisering. I vårt uppdrag ingår även att ge förslag på möjliga konkreta åtgärder för att landet ska nå den nationella digitaliseringsstrategins yttersta mål: att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

För att komplettera det arbete som hittills har gjorts inom ramen för Digitaliseringsrådets verksamhet, vill vi bidra med tematiska reflektioner av mer principiell och teoretisk karaktär. Därför har vi gett tre profilerade experter och forskare i uppdrag att ge sin syn på utvecklingen inom risk och beslutsfattande. Ett område som identifierats som centralt för digitaliseringen av samhället.

Experternas resonemang och medskick belyser frågor och områden som fått stärkt aktualitet i och med Coronapandemin. Temaskriften "Rådet reflekterar - Risk i en digital tid" bör därför tas med i det analysarbete som nu pågår, både av regeringen och i verksamheter runt om i landet.

Läs temaskriften

Här hittar du temaskriften