Tyska och svenska digitaliseringsråden vid samma bord

11 februari 2019

I början av december 2018 arrangerades ett möte mellan det tyska och det svenska digitaliseringsrådet. Båda råden fungerar som rådgivare till sina respektive regeringar i digitaliseringsfrågor och består av vardera tio medlemmar. Det tyska rådet tillsattes i augusti 2018 och rapporterar direkt till förbundskanslerns kansli. Tysk-Svenska Handelskammaren berättar om mötet i en intervju.


Representanter från det tyska Digitaliseringsrådet, Tysk-Svenska Handelskammaren och Digitaliseringsrådets kansli besökte även Ericsson Studio under sitt besök i Stockholm.

Representanter från det tyska Digitaliseringsrådet, Tysk-Svenska Handelskammaren och Digitaliseringsrådets kansli besökte även Ericsson Studio under sitt besök i Stockholm.


Stephanie Kaiser och Peter Parycek från det tyska Digitaliseringsrådet berättar om sitt uppdrag:

- Vi har fått ett tydligt och starkt mandat. Vi ska fungera som rådgivare, stöd och drivkraft till förbundsregeringen. Detta gör vi på två sätt: För det första kommenterar vi och ger input till olika utredningar och förslag från regeringen. För det andra kommer vi med egna förslag på vad regeringen bör ta itu med kopplat till digitaliseringen. Tyngdpunkten i vårt arbete ligger på sex områden: förändringen av arbetslivet, data och samhälle, den digitala staten, personal och kompetens, nyföretagande samt mindset och kultur.

Jan "Gulan" Gulliksen, ledamot i det svenska Digitaliseringsrådet, ser att det finns flera områden där samarbete mellan länder bör ske på olika nivåer:

- Såväl Sverige som Tyskland har ett stort behov av att utveckla kompetensen inom digitalisering. Inom utbildning och kompetensförsörjning behöver vi samarbeta mer inom EU och internationellt. Det finns pågående satsningar, till exempel inom digital skills, men här kan göras ännu mer. Till exempel är AI en aktuell fråga som kommer att få allt större betydelse och eventuellt leda till att vi kan ersätta repetitiva, tunga och riskfyllda jobb – det vill säga Industrie 4.0. Digital trygghet och frågor om säkerhet är förstås också en viktig del av digitaliseringen och även det en gränsöverskridande fråga. Här kan det finnas utrymme för utbyte och samarbeten av olika slag.

Ta del av hela intervjun på Tysk-svenska Handelskammarens webbplats.