Tillgänglighet för digitaliseringsradet.se

Här redogör vi för webbplatsens tillgänglighetsstatus.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Digitaliseringsrådet står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi vårt pågående arbete för att uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Att utveckla webbplatsen är en pågående process. Vi arbetar aktivt för att utforma webbplatsen så att den är hanterbar, robust och begriplig. 

Vad kan du göra om du inte kan använda webbplatsen?

Om du behöver information från digitaliseringsradet.se på något annat format än vad som finns tillgängligt går det bra att kontakta oss på följande sätt: 

skicka e-post till kansliet eller ring 08-678 55 00.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav,
meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du
kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Det ska gå att navigera med hjälp av länkstigar. Idag saknas det på vissa sidor. 
  Läs mer: WCAG 2.1, riktlinje 2.4, framgångskriterium 2.4.8 (nivå AAA), teknik: G65: Providing a breadcrumb trail.

 • Huvudspråk ska anges i koden. Läs mer: WCAG 2.1, riktlinje 3.1, framgångskriterium 3.1.1 (nivå A), teknik H57: ”Using language attributes on the html element.

 • Logotypens alternativtext ska ändras till alt=”Startsida Digitalieringsradet.se”. Läs mer: Vägledningen för webbutveckling – riktlinje R31 Länka alla sidor till startsidan.

 • Rubriksnivåer på startsidan ska justeras så de utgår ifrån semantiken. Läs mer: WCAG 2.1, riktlinje 1.3, framgångskriterium 1.3.1 (nivå A), teknik H42: Using h1-h6 to identify headings, G141: Organizing a page using headings.

 • Samtliga länkar ska ändrar färg när musen förs över. Länkar som behöver korrigeras är länkarna i Nyhetspuffen, de vita länkarna i puffen ”Fokusområden 2019” och länkarna i sidfoten till ”Kansliet”, ”Om Digitaliseringsrådet” och ”Om webbplatsens & kakor.”

 • Länkpilar ska läggas till för samtliga länkar på startsidan.

 • Ikonerna för hjälplänkar ska ingå i länken. (Vägledningen för webbutveckling – riktlinje R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla (prio 1).

 • Åtgärder för tangentbordsfokus sla genomföras så att markeringar syn oavsett färg. Läs mer: Vägledningen för webbutveckling – riktlinje 140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus (prio 1).
  WCAG 2.1 Riktlinje 2.4, framgångskriterium 2.4.7 (nivå AA).

 • Samtliga bilder ska ha alt-text, idag saknas det för några dekorativa bilder och porträttbilder.

 • Mejladresser för kansliet ska justeras för att kunnas visas i inzoomat läge, t ex mobil.

 • Flödet som visas från Twitter innehåller länkar som inte har tillräcklig kontrast.

 • Datum vid nyhetslistning ska justeras för att förbättra kontrastvärden.

 • HTML-kod och CSS-kod ska validera. Fel och varningar ska åtgärdas så att alla sidor validerar. Läs mer: WCAG 2.1, riktlinje 4.1, framgångskriterium 4.1.1 (nivå A) teknik G134: ”Validating Web pages”.

Hur vi testar webbplatsen

Utöver egna tester anlitas en extern aktör för att testa tillgängligheten. Senaste oberoende granskning och bedömning gjordes 3 juli 2019. Analysen genomfördes med hjälp av utvärderingsverktyg, manuella tester och med skärmläsare.

Webbplatsen publicerades den 12 februari 2019.

Denna redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2019.

För frågor och kommentarer kontakta kommunikationsansvarig  Sara Lidbaum.