ikon för En digital identitet

Digital trygghet
En digital identitet

En digital identitet är en samhällskritisk infrastruktur och en förutsättning för fortsatt utveckling av digital service till privatpersoner och företag


Sammanfattning

En viktig pusselbit för att Sverige ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter är att det finns en fungerande infrastruktur. Service och tjänster som finns att tillgå digital ska kunna användas när det passar individen själv. Det förutsätter att alla får tillgång till en e-legitimation som är säker och lätt att använda. Idag kan inte alla få en e-legitimation.

Att inneha en digital identitet kan beskrivas som en grundläggande förutsättning i ett digitalt samhälle. På samma sätt som körkort och pass är viktigt i en analog värld. Det är via en digital identitet som utbytet mellan individer, organisationer och företag är möjligt.


Identifierade utmaningar

1. Det behöver bli enklare för individen att skaffa en elektronisk identitetshandling utan att ge avkall på säkerheten. 

2. Stärkt fokus på användaren när E-legitimationsnämndens ansvar övergår till DIGG, myndigheten för digital förvaltning.

3. Gör det enklare för verksamheter att införa och använda lösningar för digital identitet.


Rekommendation 1

Ge DIGG i uppdrag att stärka användbarheten av e-legitimation.

Rekommendation 2

Förenkla processen. Det behöver bli enklare för organisationer att ta del av information och implementera autentiseringslösningar.