Aktörer inom ekosystemet

På den här sidan presenterar ett ekosystem av nationella aktörer som är viktiga för Sveriges digitalisering. Du hittar även länkar till olika aktörer.


Bilden presenterar  en karta på nationella aktörer som antingen har i sitt uppdrag att främja och genomföra regeringens digitaliseringspolitik eller har gjort en överenskommelse med regeringen.

Bilden presenterar en karta på nationella aktörer som antingen har i sitt uppdrag att främja och genomföra regeringens digitaliseringspolitik eller har gjort en överenskommelse med regeringen.


 

Klicka på denna länk för att ladda ner aktörskartan som högupplöst bild (jpg).

Länkar till aktörer inom digitaliseringsområdet

Regeringskansliet

Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet

Infrastrukturdepartementet

Justitiedepartementet

Kulturdepartementet

Näringsdepartementet

Socialdepartementet

Statsrådsberedningen

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

 

Statliga myndigheter

Datainspektionen

Digg, Myndigheten för digital förvaltning

eHälsomyndigheten

Finansinspektionen

Jordbruksverket

Konsumentverket

Kungliga biblioteket

Lantmäteriet

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Post- och Telestyrelsen

SCB

Skolverket

Socialstyrelsen

Statens medieråd

Tillväxtverket

Trafikverket

Universitetskanslerämbetet

Vinnova

 

Samverkan, råd och forum

Bredbandsforum

Bredbandkoordinatorer

Digitaliseringskoordinatorer

eSam - samverkan mellan 23 myndigheter och SKL

Expertgruppen för digitala investeringar (slutbetänkande)

IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Rådet för styrning med kunskap

Skolans digitaliseringsstrategi - Skoldigiplan

Vision e-hälsa 2025

 

Regional- och kommunalnivå

Sveriges Kommuner- och Landsting (SKL, digitalisering)

Inera

Intresseorganisationer

Svenskt näringsliv

SIS Swedish Standards Institute

IT- och telekomföretagen

Teknikföretagen

Unionen

 

 

Saknar du en aktör eller organisation hör gärna av dig till oss om det.