Världens digitala agenda

Världen står inför stora utmaningar. Agenda 2030 summerar utmaningar och möjligheter i 17 globala mål. Mål som ska hjälpa världen att minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Digitalisering är inte ett globalt mål men en genomgripande trend som kommer förändra nästan allting. Vad vi gör, hur vi gör och vad som går att göra. Många länder arbetar med en digital agenda. Här samlar vi strategier för digitalisering, globala mål och samverkansinsatser.