Internationell samverkan

Här berättar vi om pågående samverkan inom EU eller internationellt

The Digital Skills and Jobs Coalition

Det europeiska initiativet, Digital Skills and Jobs Coalition, syftar till att främja digital utveckling och kompetens inom EU och dess medlemsstater.

Den digitala kompetens och jobbkoalitionen samlar medlemsstater, företag, arbetsmarknadsparter, ideella organisationer och utbildningsleverantörer, som vidtar åtgärder för att hantera bristen på digital kompetens i Europa. 

Läs mer om EU-kommissionens satsning här.


Det är reella fakta att digital kompetens saknas. Koalitionen syftar till att öka den digitala kompetensen inom flera samhällssektorer och branscher, då behovet av denna genomsyrar hela samhällsbygget.

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen

Sverige etablerar koalition för att främja digital kompetens

Nu har Sverige sjösatt en satsning för att samla aktörer för att främja digital kompetens. 

Den svenska koalitionen kommer att lyfta aktörers goda exempel för att främja digital kompetens, men arrangerar och koordinerar även gemensamma aktiviteter för att lyfta fram det nationella behovet av olika sorters digital kompetens inom följande fyra områden: Digital skills for ICT Professionals, Digital skills in education, Digital skills for labour force och Digital skills for all citizens. Koalitionen utgör även en nationell gemensam part i förhållande till EU och andra internationella aktörer.

Koalitionen leds av IT&Telekomföretagen.

Digitaliseringsrådet har anslutit sig till arbetet för att digital kompetens är ett område som behöver främjas. Sverige behöver även bli bättre på att ansluta till EU-kommissionens pågående arbete inom digitaliseringsområdet.

Läs mer om arbetet på IT&Telekomföretagens webbplats