Vi är digitaliseringsrådet

När omfattande förändringar äger rum förutsätts ett aktivt och medvetet ledarskap. 

Digitaliseringen angår hela samhället och behöver en politik som förstår den förändring som samhället genomgår just nu. Området är minst sagt utmanande, bland annat för det spänner över alla sektorer och kan beskrivas som horisontellt. På så sätt är det extra viktigt att oavsett beslutsnivå ha tillgång till god expertis och löpande analyser. 

Digitaliseringsrådet är inrättat av regeringen. Ledamöterna erbjuds möjlighet att diskutera med olika statsråd under ledning av digitaliseringsministern

Uppdraget utgår ifrån det yttersta målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Utöver visionen utgör digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation viktiga utgångspunkter för arbetet. 

Läs mer om uppdrag, ledamöter och kansli.


Mer om Digitaliseringrådet

Vårt uppdrag
Ledamöter i Rådet
Rådsmöten