Kansliet - kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Nils Hertzberg

Kanslichef
nils.hertzberg@digitaliseringsradet.se
Telefon: 08-678 57 60

Kort om: 
Nils har tidigare startat regeringens Bredbandsforum och arbetat tio år vid Regeringskansliet främst med IT-policyfrågor, statsbudgeten och myndighetsstyrning.

Joakim Sjunnesson

Analytiker
joakim.sjunnesson@digitaliseringsradet.se
Telefon: 08-678 58 61

Kort om:
 Joakim har närmat sig arbetet med samhällets digitalisering succesivt, senast från PTS inom området digital infrastruktur.

Han har bred myndighetserfarenhet från bland annat Försäkringskassan, Skolverket och PTS där han huvudsakligen arbetat med utredning, analys och främjande.

Jörgen Ahlström

Projektledare 
jorgen.ahlstrom@digitaliseringsradet.se
Telefon: 08-678 56 90

Kort om:
Jörgen har en bakgrund från både offentlig- och privat sektor där han bland annat arbetat med delaktighets- och innovationsfrågor.

Under 2016-2017 arbetade Jörgen i utredningen för webbtillgänglighetsdirektivet vid Finansdepartementet.

Sara Lidbaum

Kommunikationsansvarig 
sara.lidbaum@digitaliseringsradet.se
Telefon: 08-678 55 00 

Kort om:
Sara har stor erfarenhet av att skapa förståelse kring samhällets digitalisering och vilka effekter det har på
demokratin.

De senaste åren har hon arbetat med förändringsledning och strategiarbete kopplat till digital
omställning inom offentlig sektor.