Kansliet - kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Nils Hertzberg


Kanslichef

nils.hertzberg@digitaliseringsradet.se
Telefon: 08-6785760

Kort om: 
Nils har tidigare startat regeringens Bredbandsforum och arbetat tio år vid Regeringskansliet främst med IT-policyfrågor, statsbudgeten och myndighetsstyrning.

Emily Nordqvist


Kommunikationsansvarig,

projektledare - delaktighet i en digital tid
emily.nordqvist@digitaliseringsradet.se
Telefon: 08-6785871
(presskontakt)

Kort om:
Emily har tidigare arbetat som digital strateg på eHälsomyndigheten. Hon har i över 15 år arbetat inom offentlig sektor med frågor kopplat till kommunikation, tjänsteutveckling och verksamhetsutveckling utifrån ett digitalt perspektiv.

Anders Hintze


Analysansvarig
Statistik
anders.hintze@digitaliseringsradet.se
Telefon: 08-6785820

Kort om: 
Anders är statistiker och har tidigare arbetat på PTS, Regeringskansliet, OECD och SCB främst med frågor kring digital infrastruktur och mätning av samhällets digitalisering.

Jörgen Ahlström


Projektledare -
digital ledning, digital trygghet
jorgen.ahlstrom@digitaliseringsradet.se
Telefon: 08-6785690

Kort om:
Jörgen har en bakgrund från både offentlig- och privat sektor där han bland annat arbetat med delaktighets- och innovationsfrågor. Under 2016-2017 arbetade Jörgen i utredningen för webbtillgänglighetsdirektivet vid Finansdepartementet.